LOGO Strefa-Komisu.pl

Masz pytania? +48 999 999 888 biuro@strefa-komisu.pl

Regulamin klienta indywidualnego

Informacje ogólne o www.strefa-komisu.pl

WWW.STREFA_KOMISU.PL to pierwszy w Polsce system wymiany informacji pomiędzy komisami samochodowymi, oraz branżą motoryzacyjną oparty o oferty handlowe pojazdów w całym kraju.

Słownik

Partner - komisy samochodowe, firmy pożyczkowe, skupy pojazdów, oraz inne podmioty branży motoryzacyjnej współpracujące z www.strefa-komisu.pl.
Klient indywidualny - osoba chcąca skorzystać z pierwszych czterech paneli znajdujących się na stronie głównej menu, bez konieczności logowania
Pojazd - samochód lub inna ruchomość związana z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną.

§ 1
Dostęp do paneli zewnętrznych

Dostęp do paneli zewnętrznych mają wszystkie osoby chcące sprzedać, zamienić, pożyczyć pod zastaw, wyszukać swój pojazd. Dostęp do systemu dla użytkowników korzystających z formularzy zewnętrznych jest bezpłatny.

§ 2
Użytkowanie

  1. Chcąc skorzystać z systemu sprzedaży www.strefa-komisu.pl należy szczegółowo wypełnić formularz, zaakceptować niniejszy regulamin oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
  2. Użytkownicy zobowiązani są do udzielania rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących ofert.
  3. Odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w realizacji wzajemnych zobowiązań ponoszą użytkownicy.
  4. Zakres działalności właściciela platformy www.strefa-komisu.pl nie obejmuje nadzorowania prawidłowości przebiegu transakcji pomiędzy oferentami/użytkownikami.

§ 3
Zasady Działania platformy www.strefa.komisu.pl

Aby skorzystać z usług świadczonych przez www.strefa.komisu.pl należy wybrać odpowiedni panel.

  1. Ogólnopolski skup pojazdów/szybka sprzedaż w ciągu 48h – oferta skierowana do klienta, któremu zależy na szybkiej sprzedaży samochodu. Partnerzy współpracujący z naszą platformą przedstawią drogą elektroniczną lub telefonicznie propozycje cenowe szybkiego skupu, w ciągu 48 godzin o daty wysłania formularza.
  2. Sprzedaj lub zamień swój pojazd na inny – klient indywidualny składa propozycję sprzedaży po określonej cenie sprzedaży oraz/lub propozycję zamiany na inny pojazd. Partnerzy współpracujący z naszą platformą przedstawią drogą elektroniczną lub telefonicznie propozycje cenowe zakupu lub zamiany.
  3. Realizacja zamówień/Zleć sprowadzenie pojazdu – klient indywidualny składa zapytanie o poszukiwaniach w celach zakupu konkretnego/konkretnych pojazdów znajdujących się w Polsce lub za granicą. Partnerzy współpracujący z naszą platformą przedstawią drogą elektroniczną lub telefonicznie propozycje sprzedaży lub sprowadzenia tego konkretnego modelu pojazdu.
  4. Pożyczka pod zastaw samochodów lub innych pojazdów – klient indywidualny składa zapytanie o udzielenie pożyczki przez naszych partnerów, pod zabezpieczenie swojego pojazdu. Warunki pożyczki ustalane są indywidualnie pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Partnerzy współpracujący z naszą platformą przedstawią drogą elektroniczną lub telefonicznie propozycje udzielenia pożyczek pod zabezpieczenie pojazdu.

§ 4
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2012 roku.